Pages

Monday, 28 March 2011

APAKAH BIDANG KUASA PENGAWAS SECARA AMNYA?

  • Mengawal disiplin pelajar semasa perhimpunan rasmi dan perhimpunan harian
  • Mengawasi laluan keluar pelajar setiap kali tamat perhimpunan
  • Memeriksa tatacara pemakaian pelajar dan menahan pelajar yang tidak mematuhi tatacara pemakaian yang ditetapkan oleh pihak sekolah
  • Mengawal laluan keluar ketika waktu pulang sesi persekolahan
  • Membantu guru disiplin semasa operasi 'spot-check'
  • Mengawal disiplin pelajar setiap kali program sekolah berlangsung

0 comments:

Post a Comment